Selasa, 26 Mei 2009

NURCAHAYA MALAIKAT, MANUSIA, SETAN

Cahaya malaikat itu adalah putih bersinar terang
Cahaya setan itu merah seperti api yang membara
Sedangkan cahaya manusia itu tergantung amal perbuatan dan ibadahnya. Apabila amal perbuatan dan ibadahnya manusia itu baik sehingga nur cahayanya melebihi malaikat dan malaikat pun menjadi iri pada manusia, tetapi apabila amal perbuatan manusia itu sangat buruk sekali, maka setan pun akan malu berkumpul dengan manusia karena tugas setan hanyalah menghasut dan menyesatkan manusia ke jalan yang sesat, tetapi perbuatan manusia lebih jahat daripada setan.
Sekarang pilihan anda ingin menjadi manusia yang cahayanya melebihi malaikat, atau manusia yang hanya takut neraka dan menginginkan surga, atau manusia yang lebih dzolim, jahat, kejam daripada setan?